En obligatorisk a-kassa måste vara bra

Hanna Berheim

Svenskarna vill inte ha obligatorisk a-kassa, skriver SEB:s välfärdsekonom i Svenska Dagbladet idag. Starkast motståndare är studenter, hävdar skribenten, och gissar att det har att göra med att de inte har familjer att försörja. Men stopp i backarna! Har vi ännu inte släppt den sepiafärgade bilden av den finnige studenten som bor kvar hemma hos och får extrapengar från föräldrarna? I själva verket har var femte studerande faktiskt själv försörjningsansvar för barn.

Jag tror att förklaringen är en annan än hur hushållet ser ut. Om man tar ställning till att göra en försäkring obligatorisk är det ju inte oväsentligt hur till exempel villkoren, självrisken och premien ser ut. Jusek uppmanar studerandemedlemmarna att gå med i a-kassan, men långtifrån alla gör det. Och de är inte ensamma om att stå utanför. Stora grupper bedömer det idag uppenbarligen vara rationellt att göra så. Vissa för att de antagligen tycker att det är för dyrt och tar risken, trots att den är stor. Vissa kanske för att de är osäkra på vad de skulle kunna få ut vid arbetslöshet, till exempel studenter och egenföretagare. Andra ser helt enkelt ingen egen vinning med medlemskap för att risken är så oerhört liten, såsom för domare eller poliser.

Men risken tar man ju inte bara själv. Dessutom är bedömningen svår att göra. På Stallbacka industriområde i Trollhättan är många nog sedan länge smärtsamt medvetna om risken för att bli av med jobbet, men för många sker det tvärtom ganska oväntat. Med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, som vi ju strävar efter, blir det inte lättare att bedöma.

En annan aspekt som SEB:s analys missar är att vi redan idag har en blandning av privat och offentlig finansiering. Taket i arbetslöshetsförsäkringen ligger kvar på 18 700 kr och i takt med att genomsnittsinkomsten har vuxit upp genom skorstenen, har inkomstförsäkringar och omställningsavtal blivit självklara komplement.

Av de svenskar som var arbetslösa 2010 fick 40 procent a-kassa. Av Juseks medlemmar är det bara 0,2 procent som vid arbetslöshet skulle få 80 procent av lönen i ersättning från a-kassan… Det är därför kanske inte på den man i första hand tänker på, när man tänker på inkomsttrygghet.

Juseks utgångspunkter är att arbetslöshetsförsäkringen ska vara legitim, försäkringsmässig och långsiktigt hållbar. Därför förespråkar vi ett obligatorium, med ett höjt och indexerat tak och med bibehållen organisation, finansiering samt avgiftssystem.

Uppdatering: Läs gärna mer om studenter och socialförsäkringar på bloggen Studielinjen, som är Saco Studentråds kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen.