Ja, högutbildade kvinnor kan både ha kakan och äta den

Camilla Björkman

Jag har ofta hört påståendet att män för högre lön när de blir föräldrar samtidigt som kvinnor istället halkar efter i löneutvecklingen när de får barn. Men i rapporten ”Trading off or having it all?” som IFAU gjort ställer de sig frågan, kan kvinnor både ha kakan och äta den? De undersöker hur sambandet mellan kvinnor och mäns löner förändras mitt i karriären. Män har, enligt studien alltid både haft kakan och kunnat äta den. De män som har barn har högre inkomst än de män som inte skaffar barn. Men hur är det för kvinnor? För hela gruppen kvinnor finns ett negativt samband mellan barn och lön. Men, för högutbildade kvinnor har finns det ett positivt samband. De högutbildade kvinnor som har barn har högre lön än de högutbildade kvinnor som inte har barn.

Vad som är hönan och fjädern kan självklart diskuteras men en slutsats som är mycket glädjande är alltså att det går att förena karriär och barn både för högutbildade kvinnor och män. Tyvärr kommer inte kvinnorna ikapp männen vad gäller lön. Männen hänger på den positiva trenden. Som Anna Sjögren, ekonomie doktor i nationalekonomi och forskare vid IFAU konstaterar, slår alltså kvinnor fortfarande i det omtalade glastaket.