Läs på Selimovic!

Josefin Claesson

Trots en klarblå måndagshimmel letade sig så många till Juseks seminarium i Almedalen att platserna inte räckte till. Det var åtgärder för att ta tillvara invandrarakademikers kompetens och erfarenheter som stod på agendan. Panelen bestod av Mehmet Kaplan, integrationspolitisk talesperson och gruppledare för MP, Gudrun Antemar, riksrevisor, Angeles Bermudez-Svanqvist, GD Arbetsförmedlingen och Jasenko Selimovic, statssekretare hos integrationsministern, FP.

Diskussionen var stundtals het och Selimovic menade att det viktiga för alla, akademiker såväl som personer utan utbildning, är att snabbt komma i jobb. I arbetslinjens tidevarv kanske det inte är så förvånande. Men det var däremot statsekreterarens resonemang om att Jusek-modellen, d.v.s. tidiga, intensiva och riktade utbildningsinsatser, HÖJER trösklarna till arbetslivet.

Jusek har tidigare med hjälp av SCB kunnat bevisa att Jusek-modellen leder till jobb. Kvalificerade jobb dessutom. Och inte efter 30 år utan relativt omgående. I genomsnitt efter tre till sex år. Däremot behövs information och tillgång till insatser för att individen överhuvudtaget ska ha en chans att lyckas ta sig in på den kvalificerade arbetsmarknaden. Det är obegripligt att integrationsdepartementet inte gör allt de kan för att med relativt enkla medel stoppa slöseriet av kompetens.

 Juseks senaste uträkningar visar dessutom, att insatserna är billiga. Jusek-modellen betalar tillbaka sig efter redan lite drygt 1,5 år. Därefter skapar 100 personer (det antal personer vi valt att basera våra beräkningar på) en samhällsekonomisk vinst på 14,7 miljoner kronor per år.