Regeringen har lyssnat – nu prioriteras lärarledd tid

Hanna Berheim

Idag arrangerade SULF, Sveriges universitetslärarförbund, ett samtal med en ännu längre titel: 27 bokstäver för kvalitet i högre utbildning: forskningsanknytningsresurs. De hade samlat en panel med vad de tyckte var de viktigaste debattörerna på ämnet. Många ”s” blev det:  SULF själva givetvis, Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) och statssekreterare Peter Honeth.

Panelen var på det stora hela lika väntat som rörande överens om behovet av forskningsanknytning. SULF har som vision att alla undervisande lärare både ska vara forskarutbildade och vara aktiva forskare. Det framgår i deras forskningspolitiska program.

Peter Honeth bedömde dock det som orealistiskt, men sade också att det kanske kan sägas vara en facklig uppgift att ställa orealistiska krav. SULF:s Anna Götlind replikerade snabbt att det är bra med visioner, och att kanske även utbildningspolitiken skulle må bra av sådana. Honeth fick sista ordet i denna ordduell genom att säga att vi bör vara glada för att regeringens visioner är realistiska.

En droppe kan som bekant urholka en sten, även om det inte går på en kafferast. Vi och många andra organisationer med oss har genom åren lyft problemet med den begränsade lärarledda tiden. (Se till exempel Juseks rapport: ). Nu verkar regeringen ha tagit till sig det på riktigt. Enligt Honeth är det nu prioriterat att höja andelen lärarledd tid på grundutbildningen. Det ska vara det normala att lärare vid svenska lärosäten är forskarutbildade, sade Honeth, men just nu är valet lätt mellan att satsa på det och att få upp antalet lärarledda timmar som studenter erbjuds i Sverige.

Låter detta som ett seminarium du hade velat vara på? Det går att se i efterhand på Saco Play!