Traineeprogram och traineeprogram

admin

När jag hör order trainee så tänker jag på ett efterfrågade program för nyexade med ofta en civilingenjör, jurist eller ekonomexamen. Jag tänker på attraktiva program med flera hundra sökande per plats. Den som går programmet får så som ett företag beskriver sitt traineeprogram ”En skjuts in i karriärer på ett stort, internationellt företag”, och den som går programmet får något som liknar en lön och antingen en tillsvidareanställning från dag ett eller fast anställning när programmet är slut. Trainee för mig andas framgång, lite exklusivitet och en ljus framtid mot tydliga mål men också en nutid med en helt okej privatekonomi och spännande utmaningar och arbetsuppgifter. Min bild av traineeprogrammen kan ses som lite glamourös vilket nog inte alltid är fallet, men ändå, en traineeplats är ofta eftertraktad och en inkörsport till en ofta framgångsrik karriär.

Därför blir jag lite förvånad, eller ska jag säga förvirrad och faktiskt också lite upprörd när jag upptäckte att man som nyexad via arbetsförmedlingen kan bli så kallad akademikertrainee. Det är ges genom ett samarbete mellan Akademicum i Uppsala och arbetsförmedlingen och är ett program med en ersättning på 223kr/dag, om man inte är med i a-kassan om man är med i a-kassan kan ersättningen bli högre. Ersättningen ligger alltså för de som av förmodligen rationella skäl inte gick med i a-kassan under studietiden en månadsinkomst motsvarande ca halva studiemedlet.  Missförstå mig rätt, jag tror inte det är fel att Arbetsförmedlingen upphandlar och ordnar med praktikplatser och liknande för nyexade, det kan till och med vara väldigt bra. Men att kalla det trainee leder tankarna fel. Att sedan leva på något som motsvarar halva studiemedlet gör att det enbart är de som kan få hjälp med sin försörjning från annat håll, tex föräldrar, eller de som kan arbeta på sidan om sin praktikplats (vilket förmodligen inte tex praktikanter med barn kan) kan ta del av programmet.

Ersättningar för att delta i arbetsmarknadspolitiska program och utbildningar ska vara låga, de ska aldrig kunna konkurrera med en lön. Men, att som nyexad göra praktik mot en ersättning på 223kr/dag, det är för lågt för att ses som seriöst. Skärpning regeringen.