Borde Jusek sluta twittra?

Hanna Berheim

Får en utrikesminister prioritera sociala medier framför pressmeddelanden och får en kommundirektör twittra om sitt godissug? Många Almedalsbesökare lockades till Westanders seminarium med dagens slagfärdigaste rubrik: Borde Carl Bildt sluta twittra? Dock inte utrikesministern själv.

Ingen i panelen tyckte att Bildt ska sluta twittra. I övrigt var de, uppfriskande nog, inte överens. Hur personlig eller privat får man vara? Kan man skilja privatperson och yrkesroll åt? Kan det rent av skada demokratin att personer på vissa poster är aktiva i sociala medier?

Jenny Madestam, universitetslektor i statsvetenskap på Stockholms universitet, sade att vi inte lever i en ”twitterdemokrati”. Traditionella arenor och kommunikationsvägar bör inte ersättas av sociala medier, menar hon. Än så länge är det ganska få man når via sociala medier, men om några år är det kanske lika självklart för en myndighet att finnas på Facebook och Twitter (eller vad det är för kanaler som gäller då) som det är idag att ha en webbplats?

Gudrun Schyman (FI) betonade att man som folkvald har ett personligt mandat. Det är därför naturligt att vara personlig med väljarna och att väljarna vill veta vem man är som person. Det är dessutom bra att träna på att få fram sitt budskap med få ord, menar Schyman. Apropå hur personlig eller privat man är menar hon att det är enkelt: ”Jag är på Twitter som jag är om man möter mig på torget.”

Maria Abrahamsson (M) predikar återhållsamhet. Det är lätt att ”skriva bort sig” som politiker och man bör inte tumma på sitt ämbetes status, tycker hon. Det är svårt och inte heller eftersträvansvärt att skilja personliga åsikter från till exempel riksdagsmannens. ”Men Carl Bildt är Carl Bildt…”

Enligt en undersökning som Westander har gjort använder två av tre kommuner redan sociala medier. Mattias Jansson är kommundirektör i Katrineholms kommun, där alla kommunanställda enligt ett politiskt beslut får twittra. Efter mer än 10 000 tweets har han ännu inte anklagats för att vara politisk. En debatt går aldrig att begränsa till en lokal eller en kanal, menar han. Men syftet bör vara detsamma som annan kommunikation, att fokusera på de man är till för, som förväntar sig att man skapar verksamhet.

Det är lätt att överföra till Juseks verksamhet. Jag tycker verkligen inte att Jusek borde sluta twittra. Vi måste kommunicera hur vi arbetar för att uppfylla vårt uppdrag. Fler sätt att nå ut till medlemmarna är bra. Idag är vi ganska blygsamt aktiva på just Twitter, men jag sätter en slant på att JusekStudent snart kommer följas av fler konton.

Läs mer om seminariet på t.ex. Makthavare, Aftonbladet eller varför inte på Twitter?