Ställ rejäla krav på de nya etableringslotsarna

Per Henriksson

Nyanlända flyktingar ska få en egen etableringslots som ska hjälpa dem att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är en av grundbultarna i Regeringens etableringsproposition som nu hanteras av Riksdagen.

Gott och väl! Sverige behöver komma ifrån det invanda mönstret att hantera alla invandrare i klump. Få invandrade akademiker får ett bra individuellt stöd för att få chans att hitta ett jobb där deras kompetens kommer till nytta. Om allt sköts rätt kan etablingslotsarna innebära en verklig förbättring. En kritisk punkt är hur upphandling av lotsarna kommer att genomföras. Uppgiften kommer att ligga på Arbetsförmedlingen.

Men spåren förskräcker! Förra året upphandlade Arbetsförmedlingen coachtjänster till alla arbetslösa. I ivern att få ett brett utbud med coacher med olika inriktningar schabblade man bort alla krav på kvalitet i verksamheten. Med uppenbart kunskapsförakt snabbutbildade man också arbetslösa på några dagar till egna coacher. Man sårade en hel kår med erfarna och välutbildade karriärcoacher som kände sig kränkta och orespekterade i sin profession.

Snart kommer politikerna ånyo att ge Arbetsförmedlingen förtroendet att upphandla etableringslotsar. Det är dags för dem att återupprätta sin förlorade heder som upphandlare genom att sätta kvalitetskraven i fokus. Att lyckas med att få en invandrare att komma in på arbetsmarknaden så att den personliga kompetensen någorlunda tas tillvara är ingen lätt uppgift. Förutom människokännedom och kulturell förståelse måste man ha ett etablerat och stort nätverk, genuina branschkunskaper och känsla för invandrarens profession.