Sanningen om arbetslösheten i Sverige

Hanna Berheim

Så kallade Akademikernas a-kassa (AEA) sitt seminarium i Almedalen. Visserligen med ett ödmjukt frågetecken på slutet. Men deras rapport över arbetslösheten 2011 behöver de inte hymla med. Det är en ambitiös och saklig översikt över begrepp som arbetskraft och långtidsarbetslösa och olika sätt att mäta arbetslöshet, varvat med intervjuer med kunniga forskare, politiker och journalister.

För alla som tycker att arbetslöshetsstatistik är obegriplig bjuder rapporten på en och annan aha-upplevelse. Som att ungdomsarbetslösheten i vårt land kan beskrivas som allt från 6 till 46 procent (!), beroende på hur man räknar.

AEA:s egen statistik är på det stora hela ljus. Kassan är landets största och har den snabbaste handläggningstiden, en låg andel ersättningstagare och mycket nöjda medlemmar. Inte undra på att vi och andra Saco-förbund är måna om att behålla vårt AEA.

Men dystrare är den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden. Ersättningsgraden sjunker samtidigt som arbetslösheten efter varje kris biter sig fast på en lite högre nivå. Dessutom ökar andelen långtidsarbetslösa. Sandro Scocco, programchef på tankesmedjan Global Utmaning, gjorde analysen att stabiliseringspolitiken därmed blir ännu viktigare. När det är svårare att få bukt med efterdyningarna av kriser bör politiken syfta till att försöka undvika kriser.

I en internationell jämförelse ligger Sverige ännu bra till, med en arbetslöshet som ligger ett par procent under genomsnittet för EU. Med en ökande arbetslöshet blir det i vissa länder samtidigt mer stigmatiserat att vara arbetssökande. Scocco tog ett exempel från USA på en allt vanligare formulering i platsannonser: ”endast anställda får söka tjänsten”. Det är en utveckling som förskräcker.

Sandro Scocco riktade också en känga till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Man får vad man betalar för, sade han, och idag räcker plånboken bara till anorektiska program av typen vuxendagis. Scocco betonade också a-kassans roll som en av ekonomins viktigaste automatiska stabilisatorer. Det är ett av skälen till att Juseks förbundsstyrelse tagit ställning för en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Se seminariet på Saco Play.