Över 6000 sökande till juristlinjen vid Stockholms universitet

Robin Moberg

Antagningsstatistiken har offentliggjorts. Till jursitutbildningen på Stockholms universitet sökte över 6000 personer, en imponerande siffra. Men minst lika slående är att det fanns många kurser som helt saknade sökande. I hela landet finns det över 500 program som ingen har sökt till. För Juseks del är det givetvis kul att utbildningar som våra medlemmar går eller har gått fortsatt är attraktiva och eftersökta.

Vi får hoppas att alla som har antagits får se ett rejält resurstillskott till den högre utbildningen, antingen innan eller under sin studietid. Inom samhällsvetenskap och humaniora saknas det fortfarande resurser för att ge studenterna en anständig mängd undervisningstid per vecka.