Jobbcoacher verkar bli kvar

Per Henriksson

Jobbcoacherna består. På något annat sätt går det knappast att tolka Arbetsförmedlingens brev i veckan till nuvarande leverantörer. Till att börja med säger man att insatsen med jobbcoacher fortsätter även efter 1 oktober vilket är tvärt emot tidigare besked. Därefter meddelar Af att man nu förbereder en ny upphandling där de nya tjänsterna ska vara på plats i början av nästa år.

Det är glädjande nyheter. Visserligen har media regelbundet gottat sig i smaskiga reportage om flumverksamhet, massproduktion och annan oseriös coaching. Men för många av Juseks medlemmar som knallat till Arbetsförmedlingen har den individuella coachingen inneburit ett rejält lyft i förhållande till den påvra hantering som man tidigare mötts av. Den gamla politiken, stark prio på dem som ”står längst från arbetsmarknaden” och mål som fokuserade på att enbart få folk i arbete oaktat den individuella kompetensen, innebar att akademiker inte såg sig sedda.

Insatser med personliga coacher måste vara tillgängligt även i framtiden för nyexaminerade akademiker med bristande erfarenheter av arbetsmarknaden eller för akademiker som förlorar jobbet och kanske inte varit ute och snurrat på arbetsmarknaden på decennier. Det är en billig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Om en nyexaminerad kan förkorta sin arbetslöshet med bara några månader eller kan få ett jobb där kunskaperna kommer till användning med hjälp av en coach är detta förstås extremt lönsamt för samhället. Regeringen har gett IFAU i uppdrag att utvärdera coachverksamheten men utvärderingen tar tid. 

 Nu hoppas vi på en kompetent genomförd upphandling där kvackare stängs ute och krav ställs även på coachers utbildning och erfarenhet. Vi behöver fler bra aktörer som kan våra medlemsgrupper. Idag finns t ex Academicum, Coachhuset och Jurek och det vill till att den enskilde arbetssökanden får reella möjligheter att se vad som är rätt för honom eller henne.