Regeringen på rätt väg

Jusek har länge arbetat för bättre säkerhet i alla landets domstolslokaler. Och nu ska det bli bättre, enligt ett regeringsförslag. Fler ordningsvakter och larmbågar. Kostnad:  15 miljoner kronor i ökade anslag för 2012 och 30 miljoner kronor från och med 2013.

Satsningen är mycket positiv men kan bli ännu bättre. Larmbågarna behövs och ordningsvakter behövs för att sköta dem. Fler ordningsvakter i domstolarnas lokaler har också en lugnande inverkan på besökare och bidrar dessutom till en tryggare arbetsmiljö.

Men vi vill att säkerheten i domstolarna ska vara fullgod i hela landet, i samtliga domstolslokaler. Oavsett var i landet du befinner dig ska du kunna känna dig trygg i domstolarnas lokaler. Detta kräver att vissa lokaler byggs om. Därför vill vi att satsningen fortsätter och utökas efter 2013.

Av Sven Johannisson, Juseks rättspolitiske talesman