Positivt med högre GD-löner

Edel Karlsson Håål

Generaldirektörernas löner har ökat men fortfarande är skillnaden i löneläge stort i förhållande till privata sektorn. Med tanke på hur löneläget ser ut för ledare inom näringslivet borde vi ha ett högre löneläge inom staten.
Dagens Nyheter har gjort en analys av löneläget bland landets generaldirektörer. 30 av dem tjänar över 100 000 kronor i månaden. Det är ca 10 procent av hela gruppen. http://www.dn.se/ekonomi/deras-loner-har-sprangt-miljonvallen

Med tanke på att det är personer som leder verksamheter av stor betydelse för demokrati och för hur det svenska samhället fungerar, kan man bli förvånad över att löneläget inte är högre. Det handlar om verksamheter med ansvar för sysselsättning och en välfungerande arbetsmarknad, att sköta hela skatteuppbörden, se till att svensk export fungerar när bankerna går i baklås, hantera sjukdom och rehabilitering och en rad andra verksamheter av största betydelse för alla medborgare.

 Statsförvaltningen måste kunna rekrytera de mest kompetenta medarbetarna och då måste också staten kunna konkurrera med näringslivet. Även om staten inte vill vara löneledande är det inte rimligt att de här uppdragen inte värderas högre. Därför förutsätter vi att löneläget för generaldirektörer fortsätter att öka mer än löneutvecklingen på arbetsmarknaden i stort.

 Vi ser även stora problem på nivåer under GD, där myndigheterna i rekryterings-processer är intresserade av personer från näringslivet, men där det spricker på att man inte kommer överens om lönen. En fortsatt uppvärdering av generaldirektö-rerna kommer att få en positiv effekt på möjligheten att rekrytera rätt kompetens till hela statsförvaltningen.

Bild Edel Karlsson Håål 
Edel Karlsson Håål, förhandlingschef på Jusek och ordförande i Saco-S

Tags: