Danskt utbildningsgodis eller bara tomt tugg

Robin Moberg

Tidigare har jag kikat på Finland regeringsprogram och nu är det Danmarks tur att granskas. Min danska är långt ifrån perfekt, eller ens i närheten av bra, trots att jag bor tillsammans med en dansk medborgare och min morfar kom från Köpenhamn. Som tur är tycker jag att danska är enklare att förstå i skrift än i tal.

Till skillnad från när jag läste det finska regeringsprogrammet kommer jag tyvärr inte att kunna jämföra det som står i programmet med några siffror, det beror helt enkelt på att det inte finns några i det danska regeringsprogrammet. Jag har istället valt att plocka ut några meningar som jag tycker är intressanta för högre utbildning.

Det er regeringens mål, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og 60 pct. en videregående uddannelse i 2020.”

I dag er målet om, at 50 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse stort set opfyldt. Men analyser viser, at det ikke er nok, hvis det fremtidige behov for kvalificeret.”

I Danmark satsas det på att fler än 50% ska gå vidare till eftergymnasial utbildning. Som ni kan utläsa i den första frasen vill danska regeringen att hela 60% ska gå vidare. I Sverige har regeringen övergivit 50%-målet. Det mål som innebär att 50% ska gå vidare till högre utbildning efter avslutade gymnasiestudier. Socialdemokraterna kom i förrgår med ett utspel om att hälften ska gå ha en eftergymnasial utbildning, så debatten lever i allra högsta grad.

Og vi skal prioritere forskningen, så vi kan udvikle ny viden og nye produkter og ydelser. Vi skal sætte fokuseret ind for at blive endnu dygtigere.”

Det här låter inte dumt va? Forskning i fokus. Danmark ska genom forskning bli bättre på att utveckla ny kunskap, nya produkter och nya tjänster.

Uddannelse er også en afgørende forberedelse til at deltage som kritisk og aktiv borger i et levende demokrati i en globaliseret verden.”

En mening som jag gillade, den så ni får stå ut med. Även om jag aldrig riktigt har gillat det där uttrycket en globaliserad värld, för mig har världen alltid varit global. Ja, jag förstår vad den danska regeringen vill ha sagt, men ändå.

De hurtigt voksende økonomier ikke mindst i Asien har satset massivt på at opkvalificere deres borgere. Danmark presses derfor ikke længere kun af billig manuel arbejdskraft, men på alle niveauer i værdikæden.”

Sverige och Danmark har i alla fall identifierat samma ”motståndare” i konkurrensen även om regeringarna verkar har olika konkurrensstrategier.

Indfrielse af regeringens målsætninger kræver, at der oprettes flere uddannelsespladser, og at kvaliteten af uddannelserne bliver bedre. Regeringen vil endvidere løbende øge investeringerne i forskning, så vi sikrer, at mindst 1 procent af BNP.”

Fler utbildningsplatser och en förbättrad utbildningskvalitet samt satsningar på forskning. Är det så att danskarna inte ser en motsättning mellan kvantitet och kvalitet som ofta dyker upp i diskussioner i Sverige? Vad vet jag, men jag tycker iaf att det låter lovande att det ska satsas på kvalitet och på forskning. I Sverige hittar jag en siffra som anger att Sverige 2010 satsade 1,1% av BNP, bara för att ge er något att jämföra med.

Nu är det ju så, som jag konstaterade i inledningen, att jag inte har några siffror att tillgå. Mycket av det som den danska regeringen framhäver och lovar tycker jag låter bra. Ord kan lova mycket, men ord är trots allt bara ord, vad orden verkligen är värda det återstår att se.