Högre utbildning och arbetsmarknadsanknytning, en utmaning för akademin

Robin Moberg

Vad innebär egentligen att den högre utbildningen ska ha en koppling till arbetslivet? Högskolor och universitet ska se till att studenterna får en relevant arbetsmarknadsanknytning i sin utbildning men sällan talas det direkt om hur den ska se ut eller vilka konsekvenser det har på studenternas studier.

Vi måste ställa några grundläggande frågor. Ska högskolorna verkligen ha en arbetsmarknadsanknytning i sina utbildningar? Är det verkligen högre utbildnings syfte att arbeta med arbetsmarknadsanknytning? Frågorna är inte helt enkla. Under studietiden ska studenterna lära sig en mängd olika saker. Det kritiska förhållningssättet är ett fundament i högre utbildning men studenterna ska dessutom utveckla kunskaper i att arbeta i grupp, presentationsförmåga, identifiera problem osv. Trots det är mina svar på frågorna ja och ja, högre utbildning ska ha en relevant arbetsmarknadsankytning och ett delsyfte är att förbereda studenterna för deras yrkesliv. Frågan bör istället vara i vilken utsträckning den teoretiska utbildningen ska få stå åt sidan för arbetsmarknadsanknytningen. När övergår högre utbildning till att bli något annat, något som kanske mer liknar YH-utbildning?

Kärnan i den akademiska utbildning och det som skiljer akademisk utbildning från t.ex. YH-utbildningar är den vetenskapliga anknytningen. I den akademiska utbildningen ska forskningen vara ständigt närvarande, vilket tyvärr inte alltid är någon självklarhet. Genom att koppla utbildningen till vedertagen eller pågående forskning utvecklas ny kunskap och nya idéer. Men om för mycket av utbildning fokuseras på studenternas framtida yrkesliv, eller förläggs på arbetsplatser, riskerar forskningsanknytningen att komma i andrahand. Om en utbildning är 3 år lång och 1/6 eller mer av utbildningen är praktik, ja då tycker jag att vi måste ställa frågan om hur mycket akademisk undervisning en student ska ha innan examensbeviset ligger signerat på bordet. För övrigt tycker jag att all praktik ska vara frivillig.

Det här är bara några korta tankar om arbetsmarknadsanknytning och att det inte är helt okomplicerat. Min erfarenhet av debatten om arbetsmarkandsankuten utbildning är att det lätt blir att vi konstaterar att utbildningen ska vara arbetsmarknadsanknuten och kanske, i bästa fall, slänger med ett par exempel på vägen om hur det ska utformas. Men jag tror att vi framöver kommer att behöva ha en djupare diskussion om vad som är högre utbildning och kanske mest av allt, vad som inte är det.

Related Posts