Framtidens högskolelandskap – sammanslagningar och färre studenter

Robin Moberg

Det är svårt att inte skriva under på Jan Björklunds övergripande mål om att högre utbilding ska hålla högsta möjliga kvalitet. Kvaliteten i den högre utbildningen är på flera håll eftersatt och resurserna, inte minst till Juseks medlemmar, är otillräckliga. På DN-debatt idag beskriver Björklund hur examntillståndsprövningar av all högre utbildning har införts, en bra reform, som sett till att stora universitet inte kan luta sig tillbaka och förlita sig på sin tradition utan faktiskt måste arbeta med utbildningskvalitet.

Men DN-debatt bjöd egentligen inte på några riktiga skrällar. Jag måste erkänna att jag hade förväntat mig mer av Björklunds linjetal om högre utbildning. Inga nya resurser, ingen diskussion om högre utbildnings rekryteringsbas och inte heller ett ord om internationalisering, tyvärr. Björklund talar istället om demografiska förändringar och fusion av lärosäten, två ämnen som legat och skvalpat i utkanten av Björklunds högskolepoltiska retorik. Ser vi först till de demografiska förändringar som resulterar i att vi troligtvis kommer att ha färre studenter i Sverige om en 5-6 år så är dessa inte helt oproblematiskt. Förhoppningsvis kommer färre studenter innebära att det läggs mer pengar på de som faktiskt studerar, men min farhåga är att det är alldeles för få som studerar för att det ska matcha arbetsmarknadens kompetensbehov. Om vi vänder oss till vårt grannland Danmark framstår det som att regeringen där har en liten annan vision än Björklund. Jag har tidigare uppmärksammat att i Danmark att 60% ska ha en eftergymnasial utbildning och i Sverige har regeringen övergivit 50%-målet. För att Sverige ska stå sig väl i framtiden så krävs det att vi har en ansenlig del högskoleutbildade, tjänstesamhället är på frammarsch och det måste vi förhålla oss till om vi inte ska få åka på den internationella konkurrensbakkälken.

Fusion av lärosäten menar Björklund ska komma på initiativ av lärosätena själva. Vi har redan sett exempel på lärosäten som går samman av olika anledningar. Det är intresssant att Björklund säger att han själv inte kommer att slå samman lärosäten utan att det är upp till högskolorna själva att söka sig en universitetspartner. Antingen för att bli ett universitet i partnerskap med en annan högskola eller omvandlas till en universitetsfilial. Det kan finnas fördelar med att lärosäten går samman, t.ex. kan resurserna brukas på ett mer effektivt sätt men det finns också problem. Det jag personligen tycker är viktigast, om vi ser till högskolornas geografiska spridning, är att högre utbildning finns representerat över hela landet. Det är den absolut mest effektiva vägen för en breddad rekrytering. Det är också viktigt att lärosäten får möjlighet att profilera sig och vara unika inom olika områden.

Det finns tre delar i artikeln som jag vill avsluta med att kommentera. 1. Studentinflytande handlar inte om platsantal vid lärosäten, jag ogillar att Björklund tar ett begrepp ur sitt sammanhang och på sikt urvattnas det till att handla om allt annat än att granska utbildningens kvalitet. Dessutom kommer det att skapa problem för mindre lärosäten, på mindra orter, som av uppenbara skäl har färre sökande. Med andra ord bidrar det till en strukturell orättvisa som inte påverkas av utbildningskvaliteten vid ett visst lärosäte. 2. Det är bra att Björklund tar upp forskningsanknytningen som ett fundament för högre utbildning, men det kräver att undervisande lärare också är aktiva forskare, något som inte alltid är fallet idag. 3. Artikeln utgår ifrån att högskolor inte kan ha bra forskning och att små forskningsmiljöer är sämre än stora. Björklund, vad var det vi sa om kvantitet och kvalitet nu igen?