Ta en akademisk examen och få jobb

Anna Rohlin Larsson

Tunnelbanan, TV och bio svämmar över av reklam för KY-utbildningar. Budskapet är tydligt: gå en kvalificerad yrkesutbildning och få jobb.

Inget ont om KY-utbildningar, de fyller helt klart en funktion och det är väl toppen om de leder till arbete. Men reklamen riskerar att skapa en föreställning som är långt ifrån sann, att akademiska utbildningar inte skulle leda till arbete. Läs gärna Camilla Björkmans inlägg här på Jusekbloggen i samma ämne. Juseks arbetsmarknadsundersökning skickas till alla nyexaminerade inom Juseks utbildningsgrupper, såväl Juseks medlemmar som de som inte är medlemmar. Och den genomförs sedan 1960-talet, så jag skulle vilja påstå att vi har på fötterna i frågan. Svaret från årets undersökning är inget undantag. Några korta fakta:

  • Tre fjärdedelar av de nyexaminerade har en anställning eller eget företag. Av de övriga läser merparten vidare. De flesta av dem, läser vidare för att komplettera sig utbildning. Många av dem studerar troligen till en masterexamen, vilket har blivit vanligare.
  • Nio av tio anser att deras arbetsuppgifter är mycket eller ganska kvalificerade.
  • Åtta av tio fick sitt första kvalificerade arbete inom ett halvår. Tre av tio redan innan de avslutat studierna och knappt fyra av tio inom 1-3 månader.

I september var andelen arbetslösa ersättningstagare bland Jusekmedlemmar 1,4 procent. Det är en låg andel. Arbetslösheten för hela riket snittade samma månad på drygt 8 procent. Så kom inte till mig och insinuera att akademisk utbildning inte leder till jobb.