Anette Norberg föreläser om kompetensutveckling

Robin Moberg

Kompetensutveckling! Inte kanske det mest spännande ordet men oerhört viktigt när det gäller att kunna utvecklas i arbetslivet. Många av våra medlemmar får ingen kompetensutveckling. Det är allvarligt. För ibland leder det till samtal i vår medlemsjour . Personen kan ha blivit uppsagd på grund av att den teknik man har arbetet med de senaste 20-30 åren inte längre används. Medlemmen har inte lärt sig det nya och företaget vill därför bli av med personen.

Det är konstigt och kortsiktigt tänkt av arbetsgivaren. För vi vet att våra medlemmar har en förmåga att lära nytt och vill kunna påverka sitt arbete. Att i stället rekrytera ny personal är ofta kostsamt. Att i stället ha en strategi för hur medarbetarna tillägnar sig den nya kunskapen är i längden lönsamt. Kompetensutveckling är ju arbetsgivarens verktyg för att utveckla personalen så att de löser sina arbetsuppgifter bättre, gör företaget effektivare och därmed också bidrar till ökad lönsamhet.

Därför driver vi frågor kring kompetensutveckling. På ett halvdagsseminarium kommer vi bland annat att få lyssna till Anette Norberg, lagkapten i curlinglandslaget, flerfaldig guldmedaljör och funktionschef på Folksam. Vad kan vi lära oss från idrotten på temat kompetensutveckling?  En hel del tror jag.

Anmäl dig här!

Avsändare: Marie Thuresson, ansvarig för Juseks arbetslivssatsning

Publicerad av: Robin Moberg