Grattis systemvetare, du är eftertraktad!

Anna Rohlin Larsson

SCB kom nu i dagarna med en ny upplaga av Arbetskraftsbarometern, den årliga enkätundersökning som görs bland ett urval av arbetsgivare för att få en inblick i arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper. Arbetsgivarna tillfrågas om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda kommer att förändras på ett respektive tre års sikt.

Årets undersökning visar bland annat att arbetsgivarna bedömer att det är god tillgång på nyexaminerade inom nästan samtliga Juseks utbildningsområden, förutom nyexaminerade systemvetare där det är brist på sökande. För yrkeserfarna inom Juseks utbildningsområden råder närmast det omvända. Arbetsgivarna bedömer att det är brist på yrkeserfarna inom samtliga av Juseks utbildningsgrupper med undantag för personalvetare och samhällsvetare, för vilka arbetsmarknaden kännetecknas av balans.

Sammantaget visar Arbetskraftsbarometern dock på ett ljusare arbetsmarknadsläge än föregående år. För 15 av de 72 utbildningsgrupperna bedömer arbetsgivarna att det är brist på nyutexaminerade sökande. För 51 av de 72 utbildningarna bedömer arbetsgivarna att det är brist på yrkeserfarna. Störst brist på yrkeserfarna sökande är det bland de med programmerar- och systemvetarutbildning samt ekonomutbildning. Och det är också systemvetarna och ekonomerna som spås få fler arbetstillfällen på sikt.

På Jusek gör vi också årliga prognoser över läget på arbetsmarknaden för våra utbildningsgrupper. De görs med utgång i ett antal olika underlag, där Arbetskraftsbarometern är en. Juseks prognoser tar också hänsyn till parametrar som hur många som examineras och hur många som väntas gå i pension, migration och befolkningens åldersmässiga sammansättning med flera. Prognoserna redovisas i Saco:s skrift Framtidsutsikter.

Läs dem gärna. Och kom ihåg, alla prognoser är kvalificerade gissningar.