VG i genomströmning för högskolorna

Robin Moberg

2010/2011 får Sveriges lärosäten VG i betyg. Antalet examinerade från högskolorna är rekordhögt det är en ökning med hela 15% från året innan. Bland annat ökade antalet jurister som examinerades med 69 stycken. Det jag tyckte var extra imponerande och lite förvånande var att hela 10 000 personer tog ut dubbla examen. Förklaringen som HSV (Högskoleverket) anger i sitt pressmeddelande är att många tog ut en generell examen och en yrkesexamen.