Mentorer – då och nu

När Odysseus gav sig ut för att strida i Trojanska kriget lämnade han sin son Telemachos i händerna på sin gode vän Mentor. Begreppet mentor har sedan fått innebörden av en erfaren person som delar sin visdom med en yngre kollega.

Så mycket som en tredjedel av studenterna tycker inte att universiteten underlättar för dem i kontakten med arbetslivet. De känner ett behov av att få konkreta svar på många funderingar om livet efter examen. Till exempel en relativt enkel fråga som vilka arbeten utbildningen kan leda till.

För att öka kontakten mellan studenterna och deras framtida arbetsplatser och kollegor, driver Jusek därför ett antal mentorskapsprojekt på studieorter runt om i landet. Det är våra förtroendevalda studenter som genom ett ideellt engagemang kopplar samman studenter med yrkesverksamma.

Mentorn och studenten träffas ungefär en gång i månaden under ett års tid och utbyter erfarenheter. Studenten får en tydligare bild av karaktären på sina framtida arbetsuppgifter, och en hel del tips på hur de kan komma dit de vill i karriären. De blir stärkta i sin kompetens och i sitt självförtroende.

Det är givetvis inte bara studenterna som får ut något av dessa träffar. Mentorerna får ta del av aktuell kunskap från universiteten och en möjlighet att se sin yrkesroll med nya ögon. Många mentorer fortsätter med en ny student eftersom de tycker det är tillfredsställande att kunna ge råd och inspiration till någon som verkligen uppskattar det.

Läs mer om mentorskapsprojekten på Juseks hemsida.