Faktafattigt tyckande om jämställdhet gör mig mörkrädd

Anna Rohlin Larsson

Först läste jag det här och blev så trött. En lärare (!) som på allvar tycks mena att ökad jämställdhet leder till färre barn. Det gör mig mörkrädd. Artikeln baseras enbart på löst tyckande utan koppling till någon som helst fakta. Läsning rekommenderas endast om du orkar låtsas att den är ironiskt skriven. För övrigt finns det väldokumenterad statistik som motbevisar artikelförfattarens budskap. En rekommendation till Maria Settergren kan därför vara att till exempel läsa Sara Merenius och Nina Sommerlands intressanta uppsats ”Sjunkande födelsetal, en fråga om attityder” som baseras på statistik från European Social Survey och Eurostat. Uppsatsen var för övrigt nominerad till bästa samhällsvetenskapliga uppsats i Juseks Samhällsvetarpris 2011. Jag citerar från sammanfattningen: ” Resultatet visar att det finns ett negativt samband mellan traditionella könsrollsattityder och totala fertilitetsnivåer. Detta innebär att det i länder där individer i högre grad anser att kvinnor bär huvudansvar för barn och familj och där män ses som huvudförsörjare, finns en lägre total fertilitetsnivå.  Vidare framkommer även ett positivt samband mellan att vara nöjd med familjerelaterade sociala förmåner samt befintlig barnomsorg och totala fertilitetsnivåer. Resultatet tyder således på att länder där individer är nöjda med befintliga sociala förmåner och där individer är nöjda med den tillgängliga barnomsorgen, har en högre total fertilitetsnivå.”

Sedan läste jag det här och blev ännu mer trött. Fast av en helt annan anledning. Här presenteras fakta (observera, fakta!) som man kunde ha hoppats hade sett bättre ut år 2011. På samma tema visar också Högskoleverket och SCB:s nya undersökning av genomströmningen och resultaten inom den högre utbildningen att kvinnor i genomsnitt har 5 procentenheters högre prestationsgrad än männen. Kvinnorna står dessutom för högst examensfrekvens, även på mansdominerade utbildningar. Kan man våga hoppas på att dessa kvinnors höga resultat ska få genomslag i form av högre löner och bättre karriärmöjligheter när de väl kommer ut på arbetsmarknaden? Det vore helt klart en naturlig konsekvens. Kalla mig pessimist, men jag tror det när jag ser det.