HSV granskar ”uddakurser”

Robin Moberg

Nu var så första delen av Högskoleverkets granskning av så kallade ”uddakurser” klar. Uddakurser tycker jag själv är ett något udda begrepp, men trots allt bättre än ”hobbykurser”. Nog om det. Majoriteten av kurserna som har granskats klarar kraven som anges i högskolelagen. Men hela 10 kurser gör det inte. Jag har tidigare varit inne på anledningen till att högskolor levererar kurser som ibland kan anses hålla en något låg kvalitet. En delförklaring som jag anger i ett tidigare blogginlägg (En hobbykurs med Harry Potter är ett uttryck för resursbristen i högskolan) är den utbredda resursbristen i högskolesektorn som tvingar lärosäten att till allehanda medel för att rekrytera studenter.

Det finns mycket att säga om ”uddakurser” och finansiering av högre utbildning. Jag avslutar med att konstatera att jag tror att utbudet av ”uddakurser” skulle minska kraftigt om högskolesektorn inte underfinansierades och resurstilldelningssystemet reformerades.