Lögn, förbannad lögn och statistik?

Anna Rohlin Larsson

Eva Oscarsson, ansvarig utredare för arbetsmarknadspolitiska frågor på Saco, uppmärksammar i ett blogginlägg vikten av att granska statistik nog för att inte dra förhastade slutsatser. I det här fallet rörde det sig om Högskoleverkets rapport om etablering på arbetsmarknaden , som Robin Moberg tidigare har bloggat om här på Jusekbloggen. Rapporten visar mycket stora skillnader i etableringsgrad i jämförelse med Sacoförbundens prognoser för Sacogrupperna arbetsterapeuter och receptarier.

Varken Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA och Sveriges Farmacevtförbund eller Högskoleverket kan sägas ha fel egentligen. Nyckeln till skillnaden ligger i HSV:s relativt snäva definition av att vara etablerad på arbetsmarknaden. Enligt HSV ska en person bland annat ha en årsinkomst om 195 800 kronor eller mer för att räknas som etablerad på arbetsmarknaden. I till exempel arbetsterapeuternas fall blir detta problematiskt då många nyexaminerade arbetsterapeuter har låga ingångslöner och/eller tillfälliga anställningar. Den sammanlagda inkomsten kommer då inte alltid upp i HSV:s 195 800 kronor, trots att man egentligen arbetar (enligt FSA var nämligen endast en procent av arbetsterapeuterna helt utanför arbetsmarknaden). Jag kan tänka mig att ovanstående inkomstgräns också exkluderar de nyexaminerade som startar eget (nystartade företagare gör som bekant sällan de största vinsterna under sitt etableringsår).* Det gäller alltså att tänka en extra sväng och se bakom statistikens procentsatser för att kunna göra en bra bedömning av undersökningars resultat.

* Jusek undersöker årligen arbetsmarknaden för nyexaminerade jurister, ekonomer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare. Resultaten från årets undersökning presenteras här. 2009 visade undersökningen att drygt åtta av tio av de som hade tagit examen under läsåret 2007/2008 hade en anställning eller arbetar i eget företag vid undersökningstillfället. HSV:s rapport visar på en etableringsgrad om 78,7 procent inom gruppen juridik och samhällsvetenskap.