Värna den oförvitliga ämbetsmannen

Per Henriksson

I gårdagens Eko framkom att ett antal fartygsinspektörer käkat förmodligen överdådiga julbord tillsammans med de redare vars båtar de är satta att inspektera. Diverse vinflaskor och shopping i båtarnas taxfreebutiker har ingått. I en radiointervju var en inspektör helt öförstående till att det skulle vara några problem med att odla kontakterna med redarna. Nu har frågan tagits upp av riksenheten mot korruption.

Man upphör aldrig att förvånas trots att nya fall av småkorruption ständigt dyker upp. Brottsligt eller inte,  men det är likväl ytterligare ett tecken på de pågående värdeförskjutningarna i samhället. Den offentliga ämbetsmannarollen och oförvitligheten har fått sig ytterligare en törn. Svensson på gatan buntar ihop händelser som denna med betydligt grövre brott som t ex mutskandalen inom de kommunala byggentreprenaderna i Göteborg. Det svärtar ner alla som jobbar med myndighetsutövning.

Staten får alltfler inspektionsmyndigheter. Kommunerna lägger ut alltmer av sin verksamhet på entreprenad. I t ex Stockholm är det uttalat att allt som inte är myndighetsutövning ska ut. Upphandlingar och inspektioner ökar dramatiskt. I en mångmiljonupphandling kan en enda liten pyttepoäng i ett delmoment av många vara avgörande vem som vinner anbudet. Det blir då förstås alltmer frestande för anbudsgivare att hoppa över skaklarna i ivern att knyta tätare band till rätt myndighetsutövare.

Kommunförvaltningar och myndigheter behöver massor av diskussion med de anställda hur man bör agera i relationer med dem som man är satta att granska, gentemot anbudsgivare eller mot medborgare som är beroende av deras beslut. Nolltoleransär en bra utgångspunkt. Men etiska överväganden behöver vävas in mer redan i utbildningssystemet, inte minst inom ekonom- och juristprogrammen.

 

Tags: