Val som känns

Anna Rohlin Larsson

Varje dag gör du tusentals val. Snooza en extra gång eller hoppa direkt in i duschen? Thai eller husman till lunch? Alla val får konsekvenser. Vissa mer kännbara än andra, som att välja fel utbildning till exempel. 

Resultaten från Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att nästan 30 procent skulle välja en annan utbildning än den de precis läst om de kunde välja om. Dessutom framgår det tydligt att de som skulle valt en annan utbildning är missnöjda med kvaliteten i utbildningen och hur den förberett dem för arbetsmarknaden. Resultaten presenteras idag på SvD:s Brännpunkt.

Den uppgivenhet en nyexaminerad måste känna vid konstaterandet att utbildningen inte levt upp till ens förväntningar kostar inte bara på det personliga planet. Det betyder också att samhälleliga resurser använts felaktigt och att de dessutom kan komma att behöva tas i anspråk på nytt. Det underbetyg som så pass många av de nyexaminerade i Juseks arbetsmarknadsundersökning ger utbildningskvaliteten riskerar med andra ord att bli mycket kostsamt. Det om något, borde vara en väckarklocka för utbildningsminister Jan Björklund.