Studentmedarbetarskap öppnar en välbehövlig dörr till arbetsmarknaden

Anna Rohlin Larsson

När jag pluggade jobbade jag extra på en mängd olika ställen, alltifrån tehandel till café och frisörsalong. Att mina helger till stor del förlades bakom en disk på ett stort varuhus har så klart sin grund i att det är väldigt svårt att klara sig ekonomiskt på enbart studiemedel.

Om någon hade frågat mig om jag istället hade velat arbeta med att göra mindre utredningar på en statlig myndighet hade jag tveklöst blivit överlycklig. För trots att jag med lite perspektiv kan se att jag har många värdefulla insikter med mig från den här tiden så är jag ju ändå statsvetare, och man kan fundera över hur man applicerar Schumpeters demokratiteori på att torka hyllor, servera kaffe och svara i telefon?

I Sverige är det ovanligt att företag och organisationer anställer studenter för att utföra kvalificerat arbete. I Danmark är det mer regel än undantag. Skillnaden stavas studentmedarbetare.

Många är vi som klistrat igen kuvert eller hoppat in i receptionen på en myndighet eller företag under studietiden, men det är inte alls detta som studentmedarbetarskap handlar om. Poängen med att vara studentmedarbetare är att man får chans att utföra kvalificerat arbete, med koppling till de pågående studierna. Studenten får med andra ord testa sina färska kunskaper direkt i en arbetssituation. Det innebär relevant arbetslivserfarenhet och insikter som kanske kan vara vägledande vid val av fortsatta studier, samtidigt som man tjänar den där extra pengen som behövs för att finansiera hyra, studielitteratur och mat. Dessutom finns det danska studier som visar att personer som varit studentmedarbetare både får snabbare arbete efter examen och högre lön.

För arbetsgivarna är fördelarna uppenbara. Arbetsuppgifter som kanske inte är tillräckligt utmanande för de ordinarie medarbetarna kan tas om hand av kompetenta studenter som har den nyaste kunskap inom sitt område med sig in i organisationen. Eftersom studenten inte är färdigutbildad blir lönekostnaden i normalfallet lägre och arbetsgivarna får även möjlighet att bädda för sin kompetensförsörjning på sikt. Att ha en studentmedarbetare är bra reklam för företaget som får större nätverk på universiteten. Förhoppnings kan studentmedarbetarna också utgöra en framtida rekryteringsbas.

Vi vet att många av studenterna inom Juseks grupper upplever att kopplingen till arbetsmarknaden brister under utbildningen. Tre av fyra har ingen praktik alls och många är oroliga för hur det ska bli när de ska ut och söka jobb. Här skulle studentmedarbetarskap kunna vara ett komplement. Den ingår inte i utbildningen och ger därför varken poäng eller kan ske inom ramen för studierna, men ger möjligheter som en praktikplats också kan ge. Förutsatt att villkoren för en studentmedarbetare blir rimliga, att arbetsbördan inte blir större än att anställningen går att kombinera med en 40-timmars studievecka och att arbetet faktiskt är kvalificerat på riktigt tror jag att studentmedarbetarskap skulle välkomnas av många. Missförstå mig inte, jag förespråkar starkt ett studiemedel som går att leva på, men det ena behöver inte utesluta det andra.

På Jusek har vi varit nyfikna på detta under ett antal år. Vi har mycket goda kontakter med vårt danska systerförbund Djøf och har hört idel applåder därifrån. Därför kändes det spännande när inbjudna till att medverka vid ett seminarium för att diskutera just studentmedarbetarskap kom. Seminariet arrangerades av Svenskt Näringsliv i Malmö och gick av stapeln den 16 december. Deltog gjorde också Mats Persson, regionråd i Region Skåne (FP), Anders Jakobsson, vd på Epsilon Arena AB och Johanna Leonard, näringslivsansvarig på LundaEkonomerna. Vi diskuterade fördelar och nackdelar med systemet och de rapporter som Svenskt Näringsliv tagit fram där såväl positiva aspekter som eventuella problem analyseras. Min positiva bild av fenomenet studentmedarbetare förstärktes av att höra några av de svenska arbetsgivare som tagit steget och anställt sina första studentmedarbetare. Faktum är att jag inte kommit på någon hake alls hittills, utan bara ser det som en win-win situation. Kolla gärna på rapporterna och ge mig mothugg!

Jag tror att studentmedarbetarskap kan öppna ytterligare en välbehövlig dörr mot arbetsmarknaden. I framtiden hoppas jag att vi ser ett gemensamt ansvarstagande för studenternas arbetslivserfarenhet och att vi ser en mångfald av möjligheter till arbetsmarknadsanknytning under studietiden. Praktik, arbetsmarknadsdagar, studiebesök, studentmedarbetarskap med mera. Här har både universitet och högskolor, företagen och studenterna själva har en roll att spela.