Jobbcoacher – bara för prioriterade grupper

Anna Rohlin Larsson

Någon gång innan det nya året funderade jag här på bloggen över hur det egentligen ska bli med Arbetsförmedlingens coachverksamhet framöver. Nu vet vi besked.

Enligt Arbetsförmedlingen räknar man med att 20-30 000 personer kommer att få en jobbcoach under 2012. Under 2011 var det 40-50 000 arbetslösa som fick stöd av en personlig coach, 2010 hela 120 000. Det faller därmed på sin orimlighet att kriterierna för att få tillgång till en jobbcoach kan vara lika generösa nu som tidigare. ”De som har förståelse för hur man söker nytt arbete tillhör i första hand inte målgruppen” meddelar Arbetsförmedlingen.

Att samhällets resurser ska riktas till de som har störst behov är inget konstigt. Men det är synd att arbetslösa akademiker nedprioriteras. Samhällsekonomiskt är det rent förkastligt.

Mikael Persson och Stig-Björn Ljunggren, verksamma i Academicum AB skriver den 25 december 2011 på SvD:s Brännpunkt om vikten av en aktiv och komplett jobbskapande politik för akademiker. Dagens ca 60 000 arbetslösa akademiker borde få samma stöd som till exempel unga genom arbetsmarknadsinsatser, ”en nyutexaminerad akademiker är ju en ungdom med uppskjuten debut på arbetsmarknaden” menar artikelförfattarna.

Jag kan bara hålla med. I en värld utan ekonomiska begränsningar skulle jag önska mig att alla nyexaminerade som ville fick tillgång till en duktig jobbcoach redan innan examen. Det kunde på riktigt minska glappet mellan studier och arbetsliv.

Related Posts