Vikten av koppling till arbetslivet…

Nytt år och nya utmaningar. Om det finns någonting som jag speciellt skulle önska mig med det nya året så är det att frågan om praktik i den högre utbildningen lyfts. Jag är själv, och har flertalet vänner som också är det, i närheten av studiernas slut. Och när jag tittar i backspegeln på de nio terminer jag har bakom mig ser jag inte en enda dag med praktik. Detta är inte en unik företeelse för mig utan är en stor grupp studenters vardag.

För de studenter som går direkt från gymnasiet till universitetet och som inte har de kontakter som behövs för att finna jobb är praktik i utbildningen en otroligt viktig komponent i steget ut i arbetslivet. Jag har vänner som gått direkt från studier till kvalificerat arbete direkt tack vara praktik, ibland inte mer än några få veckor.

Sverige är ett litet land som konkurrerar med kunskap. För att kunna göra det behöver vi ta hand om våra nyutbildade akademiker. Att ge dem verktygen att snabbt komma ut i arbetsli-vet är ett steg i rätt riktning.

Att efter 5 – 6 års studier tvingas ta ett under kvalificerat arbete eller läsa strökurser för att få ekonomin att gå ihop är inte ett samhällsekonomiskt slöseri utan främst en stor förlust för den enskilde själv. Studier har visat att redan en kortare tids arbetslöshet direkt efter studierna synbart påverkar lönesättningen, se http://www.jusek.se/templates/JK_SimplePage.aspx?id=56181