Förenklad a-kassa?

Anna Rohlin Larsson

En sak är säkert. Om det är någon lag som varje regering petar i så är det Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Den nuvarande regeringen gjorde omfattande förändringar i regelverket 2007. Bara sedan 2007 har ett 70-tal regelförändringar genomförts. Lagen är nu ganska spretig och krånglig. Regelverket gör det svårt för medlemmarna att förutspå hur olika beslut kan komma att påverka rätten till ersättning och försäkringen är dessutom omgärdad av en mängd olika mer eller mindre riktiga uppfattningar om vem som kan få ersättning, när och under vilka förutsättningar.

Idag skriver DN om att arbetsmarknadsdepartementet föreslår mildare, men fler sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen. Bakgrunden sägs bland annat vara att arbetsförmedlarna inte tycks göra samma bedömningar över hela landet, något som jag bloggat tidigare om här på Jusekbloggen. Det blir spännande att höra vad remissinstanserna tycker om förslaget.

Regelverket behöver som sagt bli tydligare och därför är förenklingar välkomna. Socialförsäkringsutredningen, som ska slutredovisa sitt arbete i maj 2013 har bland annat i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av arbetslöshetsförsäkringen. Jag hoppas att det rörs grundligt i grytan i det arbetet så att vi på sikt får en arbetslöshetsförsäkring som är legitim, försäkringsmässig och långsiktigt hållbar. Det är minst sagt välbehövligt.

Related Posts

På tal om Arbetsförmedlingen
Fördomar om a-kassan
Kan a-kassan bli rättvis?