Praktik efterfrågas..

I en nyligen publicerad artikel i Svenska dagbladet skriver Sofia Larsen och Louise Adelborg, Jusek om att så många som var tredje nyutexaminerad student ångrar sitt val av utbildning. I artikeln, som bygger på en rapport från Jusek, se länk nedan, framgår att en av de största orsakerna till detta missnöje är utbildningens oförmåga att förbereda studenterna för övergången till arbetslivet.

Att 7 av 10 av de som skulle välja en annan utbildning anser sig missnöjda med möjligheterna till praktik stärker mig i min övertygelse om att det finns ett stort behov av praktik i utbildningen. Praktik ger möjligheter att överbrygga den, ibland stora, klyfta som kan skilja studier och arbete åt.

http://www.jusek.se/upload/PDF/Rapport_Bristande%20kvalitet.pdf

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/var-tredje-angrar-sin-utbildning_6749033.svd