Bra med studentmedarbetare!

Per Henriksson

På Jusek har vi sedan länge intresserat oss för det danska systemet med studentmedarbetare. Enkelt uttryckt går det ut på att studenter på teoretiska utbildningar ska jobba 10-15 timmar i veckan parallellt med heltidssstudier på ett kvalificerat jobb. Det är ett utmärkt system som danskarna haft sedan 40-talet. Finessen är att studenten får en direkt koppling mellan sina studer och hur kunskaperna kan tillämpas. Det blir helt enkelt lättare att få ett bra och välbetalt jobb efter examen. Erfarenheterna från Danmark är dessutom att studenterna inte förlänger sina studier genom jobbet – snarare tvärtom.

Vi blev glada när Svenskt Näringsliv tog upp tråden för något år sedan. Nu har även Region Skåne gjort slag i saken, gått från ord till handling och anställt en hop studerande, mest från Juseks olika utbildningsområden. Erfarenheterna hittills är goda. Studentmedarbetare är ju också helt i linje med utbildningsminister Jan Björklunds anda för att underlätta för ungdomar att få bra fäste på arbetsmarknaden.

Igår tog Sveriges Radio upp de nya tankarna med studentmedarbetare. Tyvärr var genast en facklig företrädare från ett av våra systerförbund ute och gjorde sitt bästa för att svärta ner idén. Alldeles uppenbart har man noll koll på hur det danska systemet fungerar och hur bra detta varit för danska studenters möjligheter att få jobb efter examen. Snacka om att vara problemorienterade snarare än att se möjligheterna! Massor av studenter jobbar idag parallellt med studierna på okvalificerade jobb. Ett system där de istället får tillämpa sina nya teoretiska kunskaper vore ett jättestort steg framåt.

Vi behöver verkligen få effektivare vägar mellan studier och arbete. Studenten behöver löpande signaler under studietiden hur man på bästa sätt kan lägga upp studierna och välja studieinriktning. När vi från Juseks sida har träffat vår danska systerorganisation, Danmarks Jurist- og ökonomforbund, har de blivit förvånade över att vi inte har systemet med studentmedarbetare i Sverige.

Även om ett kollektivavtal kanske inte är absolut nödvändigt för att anställa studentmedarbetare så vore det en stor fördel. Regler för lönesättning, arbetsuppgifter, arbetstider etc behöver stramas upp och ha en viss enhetlighet. Ett avtal leder också till mer sprutt i verksamheten eftersom arbetsgivare och fack blir ambassadörer för systemet.

De betongfackliga reflexkommentarerna har mest ondgjort sig över den tilltänkta lönen. Självklart kan man inte få en lön på samma nivå som nyexaminerade redan efter halva studietiden! I vart fall inte om man inte har tidigare arbetslivserfarenhet. Men ett system med studentmedarbetare förtjänar att tas på allvar och får inte falla på lönefrågan.