Kvinnliga akademiker är duktiga, men det är männen som får jobb

Anna Rohlin Larsson

I dagens nyhetsbrev från Högskoleverket står följande två rubriker direkt efter varandra:

Kvinnor presterar bättre än män i högskolan”, och

Manliga akademiker etablerar sig snabbare”.

Statistik från Högskoleverket och SCB visar alltså att kvinnor presterar bättre i högskolan än män, oavsett ålder, studieform, distans- eller campusstudier. De står också för högst examensfrekvens – också på mansdominerade utbildningar. Samtidigt presenterar Högskoleverket siffror som visar att andelen högskoleutbildare män som etablerat sig på arbetsmarknaden ett och ett halvt år efter sin examen är drygt fyra procent högre än andelen högskoleutbildade kvinnor. 81,3 procent av männen och 76,8 procent av kvinnorna hade ett jobb ett och ett halvt år efter examen. Undersökningen visar också att etableringstakten bland nyexaminerade akademiker skiljer sig mellan utbildningsgrupperna. Störst skillnader till männens fördel finns bland dem med kandidatexamen i teknik, sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen. Den enda examensgruppen där kvinnorna har en högre etableringsgrad är kandidatexamen inom medicin/vård.

Vad ska man säga mer än, suck!? En tröst i sammanhanget är i alla fall att Juseks arbetsmarknadsundersökning inte visar några skillnader i etableringsgrad mellan könen.