Orangea kuvertet

Alla skriverier som har varit de senaste veckorna angående Fredrik Reinfeldts uttalande om när vi kommer ha råd att gå i pension har blottlagt ännu en ”orättvisa” i systemet. När jag som student tittar i vid kuvert är det inte tal om 75 år för att få en dräglig vardag som pensionär utan snarare 175 år. Det pensionssystem som vi har i dag tar inte tillräcklig hänsyn till den del av befolkningen som väljer att studera vidare, och ännu mindre till de studenter som väljer att byta inriktning.

Det ska löna sig att utbilda sig sägs det men varför har då studenterna så eftersatt sociala skyddsnät? Ja jag är medveten om att vi är en grupp som kostar mer än vad vi i nuläget drar in till systemet, men på sikt betalar vi tillbaka detta och mycket mer.

Den största investeringen är ändock inte statens utan den enskildes. Den som väljer att studera i 5 år har inte bara lån att betala tillbaka utan har gått miste om lön under 5 år med tillhörande löneökningar.

Vad sägs om att i andan av arbetsskatteavdraget börja fundera i banorna av ett studerandeskatteavdrag?