70% klarar sig inte på studiemedel

Enligt denna artikel tycker endast tre av tio studenter att studiemedlen täcker det som är nödvändigt. Det är alltså en stor majoritet som har svårt att få pengarna att räcka till, även om de har både låne- och bidragsdel.

Högskoleverkets rapport ”Vilka är studenter? – en undersökning av studenterna i Sverige”  visar en bild som kanske går emot vår föreställning om vad som är en typisk student. Den har visserligen några år på nacken, men det ser enligt HSV ungefär likadant ut i dag.

Visste du till exempel att:
– En tredjedel av studenterna är mellan 26-40 år
– En femtedel av studenterna har barn
– Ungefär hälften av studenterna är icke-traditionella studenter, dvs började studierna tidigast vid 25 års ålder eller har gjort ett längre uppehåll i studierna eller studerar på deltid.

Mot bakgrund av detta är det inte märkligt att många studenter inte klarar sig särskilt väl på studiemedlet. Den vanliga bilden av en student är nog ändå någon som är runt tjugo år och bor hemma eller i en studentkorridor. Den ekonomiska utgångspunkten för någon med familj och större boende är naturligtvis en helt annan.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) räknade förra året med att en student går back 300 kronor varje månad. År 1990 ansåg 96 procent av studenterna att deras studie- och levnadskostnader helt eller till stor del täcktes av studiemedlen (!). Årets höjning på 244 kronor är välkommen, men med tanke på hur studenterna halkat efter i prisutvecklingen räcker inte det till en hållbar ekonomisk situation för sju av tio studenter.

Läs även detta inlägg på Jusekbloggen som Robin Moberg skrev i februari förra året.