Frukostkul med Jusek den 1:a mars

Robin Moberg

Den första mars anordnar vi på Jusek ett frukostseminarium om kvaliteten i den högre utbildningen. Är du inte anmäld? Det finns några platser kvar. Anmäl dig via länken: http://www.jusek.se/panelsamtal

Deltar gör Sofia Larsen (Juseks nyvalda ordförande), Lars Haikola (Universitetskansler), Eva Åkesson (rektor vid Uppsala universitet), Jörgen Tholin (rektor vid Högskolan på Gotland) och Pernilla Jönsson (vice ordförande Saco studentråd). Seminariet modereras av Anna Dyhre.

Det finns som vanligt en hel del att diskutera när det kommer till högskolefrågor. Det nya kvalitetsutvärderingssystemet, sammanslagningar av lärosäten och resurser till den högre utbildningen är några områden som kan komma att diskuteras. Men också höstens forskningsproposition och studenters ekonomiska situation kan komma att dyka upp.

Personligen skulle jag gärna se att rektorerna kom med reflektioner om vad de själva anser är viktigast för en hög kvalitet i utbildningen. Forskningsanknytning? Lärarledd tid? Disputerade universitetslärare? Jämställdhet? Troligtvis är svaret en kombination av dessa, men om rektorerna vågade prioritera eller rangordna vore det intressant. Vad kommer Lars Haikola att säga om Högskoleverkets framtida verksamhet och hur fungerar det nya kvalitetsutvärderingssystemet?

För er som inte har möjlighet att närvara vill jag tipsa om att seminariet webbsänds på jusek.se