Det måste bli lättare att omskola sig

I en artikel i Svenska dagbladet lyfter Per Persson och Elisabeth Brandt Ygeman, från LO-distriktet i Stockholms län, frågan om möjligheten till att omskola sig. Även om skribenternas lösningar på problemet är lite annorlunda än vad jag ser dem så är det ända bra att frågan lyfts.

Ingen kan förneka att vi föds med olika förutsättningar vad som passar en person passar kanske inte alls en annan. Men att detta alltid är detsamma som att den som rådande systemet passar bäst för också är det som passar bäst för att läsa vidare kan inte bli mer fel.

Såsom jag så många gånger tidigare har fört fram så är Sverige en litet kunskapsnation som måste ta tillvara på den kompetens våra medborgare besitter. Att inte ge möjligheter till att rätta till felval utestänger mycket kompetens från vår marknad.

I artikeln i svenska dagbladet talas det om mer pengar till komvux och riktade satsningar inom den offentliga sektorn. Själv tror jag mer på alternativa antagningsformer till våra universitet och högskolor, antagningsformer som ger möjligheter till de personer som gjort ett ”otaktiskt” val till gymnasiet eller kanske inte var på topp i motivationen under de åren att genom ansträngningar komma in på den utbildning de vill.

Att ta tillvara på de praktiska erfarenheter och kompetenser som vissa individer besitter är en av dessa lösningar.

Se även ett av våra tidigare inlägg i frågan:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/20/juristlinjen-beh-ver-alternativa-antagningsformer

 

Related Posts