Köpenhamns universitet satsar på kvalitet

Robin Moberg

I Sverige har diskussionen om bristen på lärarledd tid pågått under lång tid. Många har vi varit som har påpekat att bristen på lärarledd tid är en av de allra största kvalitetsbristerna i den högre utbildningen. Med andra ord är problemet ett väletablerat. Orsaken till problemet är också det mer eller mindre oomstritt. Resurserna till den högre utbildningen har sedan början av 90-talet succesivt urholkats vilket har bidragit till att studenterna har fått färre lärarledda timmar.

I Danmark är problemet likartat. Lite lärarledd tid och kvaliteten i utbildningen är under diskussion och instrument för hur man bäst jämför olika utbildningar utforskas. Mäta, väga och jämföra allt verkar var tidens melodi. Granksningssjukan är här för att stanna, för ett tag, jag misstänker att vi om 30 år kommer att se hur den utvecklingen har avstannat och kanske till och med gått tillbaka. Den som lever får se.

Nu har däremot Köpenhamns Universitet bestämt sig för att göra något åt saken. Rektor Ralf Hemmingsen säger i en intervju att studenterna redan under nästa år ska ha ett minimun av 8 timmars lärarledd tid per vecka och att minimum 2016 ska vara 12 timmar. I artikeln konstateras också att ökningen av lärarledd tid kommer att kräva betydande resurser men att satsningen är viktig för kvaliteten på utbildningen. Extra lycklig blev jag när jag såg att det också ska satsas resurser på att stärka universitetslärarnas pedagogiska kompetens.

Regeringarnas högskolepolitiska agendor  i Sverige och Danmark skiljer sig åt, men gemensamt är som jag redan nämnt, diskussionen om kvaliteten. Från politiskt håll talas det om att Sverige ska konkurrera med utbildningskvalitet och vara en världsledande forskningsnation. Men för att det ska framstå som realistiskt behövs det mer resurser.