Barnfattigdomen i Sverige 2012

Igår presenterade Rädda barnen i sin årliga rapport, Barnfattigdomen i Sverige 2012. Det är nya siffror om fattigdomen som ökar bland barn i Sverige. En undersökning visar att ett barn med en förälder med inkomst på cirka 11 000 kronor inte klarar sig i samhället och riskerar att drabbas av fattigdom. I nuet lever cirka 248 000 barn i familjer som antigen har en låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd, vilket är 28 000 fler barn än tidigare år. Höjt försörjningsbidrag och en ny översyn på Sveriges familjepolitik är vad som krävs. Att kombinera familjeliv och studentliv blir allt svårare. Att leva på existensminimum drabbar utsatta hårt och föräldraskap under studielivet blir därav en ekonomisk omöjlighet.

Fattigdomen skulle självfallet minska om fler kunnat försörja sina barn, men mycket beror på dels konjukturnivåerna samt att föräldrarna inte får jobb. Dagens fattigdomen medför i sin tur att barnen hamnar i en ekonomisk utsatthet och visar klart bristfälliga resultat i grundskolan, resultat som kommer göra det svårt för drabbade att komma in i den framtida arbetsmarknaden, vilket är oroväckande. Politiker måste vidta åtgärder för att förhindra barnfattigdomens stigande siffra.

Nina Khoi, Ledamot i Juseks Studerandesektion

Tags: