Haikola har rätt, byt plats på jordbrukssektorn och högskolesektorn

Robin Moberg

I dagarna verkar utbildningsdebatten domineras fullständigt av lärarlegitimationsdebaklet. Debatten om legitimationerna är inte ny även om det nu har hettat till ordentligt. Tyvärr blir det ofta mer smutskastning än konstruktiv diskussion när skolan debatteras.

Ett grundproblem för skolan och även högskolan är bristfälliga resurser. För låg lärartäthet, halvtaskiga lokaler m.m. är problem som är återkommande på alla nivåer i det svenska utbildningssystemet. I slutändan handlar det om vad politiker väljer att prioritera. Det var därför glädjande när jag läste Högskolekansler Lars Haikolas text om EU:s budget. Haikola beskriver hur EU förvisso satser mer resurser på utbildning men fortfarande skrämmande lite i jämförelse med vad EU lägger ut på jordbrukssektorn. 9% av EU:s budget går till utbildning och forskning i jämförelse med att jordbrukssektorn upptar runt 50% av budgeten. I mina ögon är det en helt uppenbar felprioritering. Utbildning är framtidens melodi och det är bra att det satsas mer på forskning och utbildning, helt klart är att det är ett viktigt steg i rätt riktning men 9% vs. 50% är långt ifrån rimligt. Jag håller helt med Haikola när han avslutar sin text med att konstatera att utbildningssektorn och jordbrukssektorn borde byta plats i budgetprioriteringen.