Universitets-utbildning eller bibliotekskort?

Det är många som efterlyser mer lärarledd tid och fler praktiska inslag  i universitetsutbildningen. Här är ett intressant inlägg på SvD Brännpunkt, skrivet av två ekonomistudenter: Ekonomutbildningen håller inte måttet.

En student inom det samhällsvetenskapliga området får i snitt bara åtta lektionstimmar i veckan. Det är inte ovanligt med två föreläsningstillfällen per vecka, alltså någonstans mellan fyra och sex timmar lärarledd tid. Studiedisciplinen är visserligen studentens eget ansvar, men man frågar sig vilken hjälp studenterna får till att analysera och reflektera kring sina ämnen.

”Många studenter upplever att skillnaden mellan att gå en kurs på universitetet och ha ett kort på universitetsbiblioteket inte är jättestor” som Miljöpartiets språkrör Åsa Romson uttrycker det. Jag är benägen att hålla med.