Vår lönemodell kräver lite extra av dig – men det lönar sig

Louise Adelborg

Vad ska man med facket till när man ska förhandla fram lönen själv? Det är en synpunkt som jag ofta får, dock inte från våra medlemmar. Det är snarare personer verksamma i andra fackliga organisationer som för fram sådana påståenden. Är de rädda för att själva förlora makten om medlemmen får en ökat inflytande? Jag vet inte. Vad jag däremot vet är att många av våra medlemmar vill ha ett inflytande i löneprocessen. De vill kunna påverka sin lön och de vill att lönen ska avspegla det de gör på jobbet. Vi tror att modellen för det är att medarbetarens lön ska sättas i dialog med närmaste chefen. Det är alltså inte de fackliga organisationerna som ska förhandla lönen, det gör du själv.

Därför känns det bra att Jusek nu har reviderat det lönepolitiska program.

Vår utgångspunkt är att våra medlemmar är kunniga och engagerade. De vill bidra till en positiv utveckling på jobbet. De vill att det ska gå bra för företaget eller organisationen. Många av våra medlemmar tar ett stort ansvar för verksamheterna. Därför är det viktigt att det syns i lönekuvertet om du bidrar till verksamhetens utveckling. Det ger extra motivation.

Det är också därför som vi tycker att lönen ska vara individuell och differentierad. Och det är något som också våra medlemmar vill.

Att få möjlighet att sitta ner med den närmsta chefen minst en till två gånger om året för att gå igenom vad du har åstadkommit under året är värdefullt. Att koppla det till medarbetarsamtalet tydliggör vad som förväntas av dig och om du har uppnått det ni då kom fram till. Chefen ska kunna motivera varför du får en viss lön och vad som krävs för att lönen ska höjas ännu mer. Det ger också en ökad förståelse för hur arbetsgivaren resonerar när den sätter lön.

Vår lönemodell kräver lite extra av cheferna. De måste ha mandat att sätta lön och de måste kunna motivera varför lönen blir det den blir. Och det kräver lite extra av dig som medlem. Men du kan få hjälp av oss inför ditt lönesamtal. Färsk lönestatistik finns på jusek.se. Där finns också tips och råd inför lönesamtalet och hur du på bästa sätt förbereder dig.

Louise Adelborg

vd Jusek