Ditt kön påverkar ditt utbildningsval

Robin Moberg

Den 16:e april är den sista ansökningsdagen till höstterminen 2012. Många förväntansfulla framtida studenter kommer med spänning att invänta sommarens antagningsbesked. Men vad är det egentligen som får en person att välja just en systemvetenskaplig utbildning? Eller minst lika viktigt, att välja bort en ekonomutbildning? Valet av utbildning påverkas givetvis av en mängd faktorer. Allt ifrån vad dina föräldrar har studerat, din boendeort till ditt kön påverkar ditt val. Låt oss stanna en stund vid just könsaspekten.

Under de senaste 10 åren har könsfördelningen hos de sökande till högre utbildning varit relativt konstant. Ungefär 6/10 som söker är kvinnor. Men det som har skett är att könsfördelningen inom vissa utbildningar har förändrats. Fler och fler kvinnor har sökt sig till utbildningar som tidigare har dominerats av män medan kvinnodominerade utbildningar fortfarande har en majoritet kvinnor som studenter. För att exemplifiera med något ”Juseknära”. Juristutbildningen hade 1978-79 47% kvinnor och 2006-2007 60% till skillnad från civilingenjörsutbildningen som 1978-79 hade 13% kvinnor och 06/07 25%. Två utbildningar där kvinnor är kraftigt överrepresenterade, historiskt såväl som idag, är skötsköterske- och arbetsterapeututbildningen. 2008-09 var 86% respektive 90% av studenterna kvinnor.

Varför väljer så få män arbetsterapeututbildningen och varför är det fler och fler kvinnor som väljer att studera till jurist? Som jag nämnde är orsakerna flera. En anledning är att kvinnor presterar bättre än vad män gör i grund- och gymnasieskola. Vilket leder till att fler kvinnor i större utsträckning har möjlighet att välja högre utbildning och attraktiva utbildningar. Anledningar till att pojkar presterar sämre är omtvistat. Pojkar är inte dummare än flickor. Däremot visar forskningen på att det finns en utbredd antipluggkultur bland unga män som påverkar skolresultaten.

Ännu en orsak, som jag personligen tror har inflytande över om du som man väljer högre utbildning eller inte, är att bristen på män som akademiska förebilder. En annan bidragande orsak kan vara löneskillnaderna. Det lönar sig för för kvinnor att utbilda sig medan i männens fall kan de få en lön i paritet med en högskoleutbildad kvinnas utan att ha utbildat sig. En lönestrukturell genväg för män om man så vill.

Delegationen för jämställdhet i skolan som leddes av Anna Ekström kom inte helt oväntat fram till att könsroller är begränsande för såväl pojkar som flickor. I en artikel i SVD skriver Ekström ”Den unga man som drömmer om ett yrke utanför en snävt definierad mansroll riskerar fortfarande att ifrågasättas i sin manlighet.”. Utbildningar likväl som val av yrke påverkas av könsstereotypa föreställningar. Vilket är en en orsak till att vissa högskoleutbildningar könssegmenterats och högre utbildning lockar fler kvinnor än män.

Så tänk till när det är dags att gå in på studera.nu. Varför ansöker just du till den här utbildningen? Eller varför väljer du bort att inte gå in på studera.nu?

KURIOSA: Visste ni att i Europa är ca 30 av forskarna kvinnor. Samma siffra i Latinamerika/Karibien är 46%.