Kan a-kassan bli rättvis?

Anna Rohlin Larsson

I dagarna lanserade Moderaterna ett nytt förslag för beräkning av a-kassa. Istället för dagens system, där det är antalet timmar som styr, och beräkningen dels görs utifrån arbetad tid, dels utifrån inkomst, föreslår nu Moderaterna att rätten till a-kassa endast ska knytas till inkomsten. Syftet är att fler ska kunna omfattas av försäkringen. Idag ska man ha arbetat minst 80 timmar per månad under sex månader för att kunna vara berättigad ersättning från a-kassan. Många yrkesgrupper på arbetsmarknaden arbetar mycket oregelbundna och/eller obekväma tider och kommer därför inte upp till 80 arbetade timmar per månad.

Initiativet är i grunden bra, det är så klart helt galet att många som har en fast förankring på arbetsmarknaden inte ska kunna kvalificera sig för försäkringen. Att det dessutom finns en könsaspekt då vi vet att den stora majoriteten av de som inte klarar 80-timmarskravet är kvinnor gör inte saken bättre. Men frågan är om a-kassesystemet verkligen blir mer rättvist av förslaget? Oppositionen är tveksam. Och jag håller med. Vill vi ha ett system där en höginkomsttagare inte behöver arbeta alls länge för att vara berättigad a-kassa medan det motsatta gäller för en låginkomsttagare? Samtidigt är ju situationen nu så att många av låginkomsttagarna i dagsläget inte kan få a-kassa alls. Det är orättvist nu, men riskerar att bli orättvist sen.

Dagens system har många brister och behöver verkligen ses över. En viktig aspekt är att de som betalar för försäkringen också ska uppleva den som någorlunda rättvis. Jag avundas verkligen inte ledamöterna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som har det otroligt viktiga, men så svåra uppdraget att reda i de här frågorna.