Bostad ett evigt dilemma…

Både som blivande och nuvarande student är bostaden en av de viktigaste frågorna. Detta beror inte bara på att hyran äter upp en stor del, kanske till och med den största, av studiemedlen utan också för att den kan var ack så svår att finna. Som student är du sällan så pass bemedlad att du kan plocka fram den insatts som krävs för att kunna köpa en lägenhet, för att inte tala om ditt värde som låntagare på en bank. Detta gör att studenten oftast för nöja sig med de hyresalternativ som ges.

Missförstå mig rätt jag har ingenting emot att hyra men när kötiden för en lägenhet på vissa ställen ligger på omkring 10 år förstår ni problemet. Vist jag medger att det inte är lika lång tid av väntan i alla våra studentstäder men detta är långt ifrån bara ett storstadsproblem.

Det är därför glädjande att det nu diskuteras ändringar i lagstiftningen för att underlätta uthyrningen i andrahand. Men detta är långt ifrån tillräckligt för att råda bot på det bostadsproblem som finns.

En av lösningarna är självklart att det måste byggas fler mindre lägenheter, de 12000 lägenheter som tros kunna lösgöras genom förslaget ovan är inte tillräckligt. Ett annat problem vi mås-te lösa är den svarta marknaden för förstahandskontrakt. Att hyra i andra eller kanske till och med tredje hand är inte en speciellt trygg lösning men någonting som många studenter måste stå ut med för att kunna hitta boende.

Om frågan intresserar se:

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/bostadsagarna-gynnas_6997631.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lattare-hyra-ut-bostadsratt_6997629.svd