Vikten av kontakter vid arbetssökande

Då jag själv är i slutet av min utbildning samt att jag har flertalet vänner som är i samma situation, eller precis har kommit ut på arbetsmarknaden, hamnar jag på middagar eller i andra sociala sammanhang lätt i en diskussion om hur viktigt där är att ha kontakter när man ska till att söka sig ett jobb. Det intressantaste är att den gemensamma nämnaren vid alla dessa diskussioner är att vi alla har varit rörande överens om att om vi fått möjligheten att göra ut vår studietid så skulle vi alla prioriterat kontaktknytande betydligt högre. Det är därför glädjande att se att diskussioner har börjat fått liv i media, bland annat genom Juseks artikel om studentmedarbetare i SVD den 29 mars.

Personligen anser jag inte det viktigaste är på vilket sätt kontakten med arbetslivet tas utan att det erbjuds möjlighet till att ta denna kontakt. När det gäller Juseks medlemsgrupper visar undersökningar att vi har förhållandevis lätt att få jobb. Detta är självfallet positivt men att få jobb är inte samma sak som att få ett kvalificerat jobb. Har du lagt 4-5 år på att utbilda dig till någonting är du inte intresserad av att en okvalificerad tjänst.

Att lösa detta problem genom att göra utbildningen mer riktad tror inte jag är lösningen utan det jag efterfrågar är en tydligare koppling till arbetsmarknaden. Denna koppling bör ske genom att universiteten redan tidigt under utbildningen erbjuder möjligheter för studenter att komma ut i arbetslivet genom exempelvis praktik.

Related Posts