Fungerar det i Danmark borde det fungera i Sverige

Louise Adelborg

Många nyexaminerade studenter ångrar sitt utbildningsval. Bristande kvalitet i utbildningen är en av orsakerna. Jag tror även att kopplingen mellan studier och arbetsliv måste bli bättre. Och där har det danska systemet med studentmedarbetare inspirerat mig.

I Danmark insåg man redan på 1940-talet hur viktig kopplingen mellan studier och arbetsliv är och införde genom kollektivavtal en möjlighet att anställa studentmedarbetare. Studenterna jobbar tio till femton timmar i veckan hos företag i den bransch de utbildar sig inom.

Som vi har påpekat många gånger saknar flera samhällsvetare, systemvetare, jurister, personalvetare och ekonomer praktiska inslag i utbildningen. Studentmedarbetarskapet kan bidra till att studenterna får en större arbetslivserfarenhet, skapa kontaktytor och bryggor in på arbetsmarknaden. Studenterna får inte bara yrkeserfarenhet utan framförallt en relevant sådan.

Vi kan också se att de danska studenterna blir säkrare på att de valt rätt utbildning, och med foten innanför erfarenhetsdörren har de enklare att få jobb inom det område de har utbildat sig för. Att befinna sig ute i arbetslivet samtidigt som man studerar stärker dessutom förmågan att ta till sig de teoretiska studierna. Fungerar det i Danmark borde det fungera i Sverige.

Nu kommer vi på Jusek tillsammans med vår motpart Almega att ta vår del av ansvaret. Vi har börjat träffas för att utreda hur ett studentmedarbetarskap skulle kunna utformas för den svenska arbetsmarknaden. Förhoppningsvis landar vi inom kort med förslag som kommer att gynna våra studentmedlemmar.

Louise Adelborg vd Jusek