Ny dag. Nytt förslag om a-kassan.

Anna Rohlin Larsson

Ny dag. Nytt förslag om a-kassan. Idag är det Miljöpartiets Gunvor G. Ericson som skriver på DN debatt. Förslaget liknar de förändringar som Moderaterna lagt och som jag tidigare kommenterat på bloggen. Miljöpartiet förespråkar också att det blir inkomst, inte arbetad tid som är a-kassegrundande. Skillnaden ligger i hur mycket man ska tjäna för att vara ersättningsberättigad, 7000 kronor enligt Miljöpartiet, cirka 8 000-10 000 enligt Moderaterna.

A-kassan är en evig stötesten. Regelverket är snårigt, för få omfattas och alltfler är inte ens medlemmar i en a-kassa. Dessutom är ersättningsbeloppen låga. Faktum är att taket i arbetslöshetsförsäkringen inte har förändrats sedan 2002. Den som upplyste mig om detta var Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och talare på gårdagens Samhällsekonomiska forum här på Jusek. Det betyder naturligtvis att en försvinnande liten del av Juseks medlemmar skulle bli kompenserade med 80 procent av sin lön vid arbetslöshet om Jusek inte hade tecknat en kompletterande inkomstförsäkring för medlemmarna. Lars talade med rubriken ”Hur bör sysselsättningspolitiken föras?” Under seminariet berördes frågor som ” Vad kan jobbskatteavdrag åstadkomma?, Vad kan arbetsmarknadspolitik och utbildning åstadkomma?, Vad kan parterna på arbetsmarknaden göra?, samt Vilken roll spelar arbetslöshetsförsäkringen för jobben? Med andra ord ett riktigt drömseminarium för en a-kassenörd som mig.