Mäta och jämföra utbildningskvalitet

Robin Moberg

Imorse arrangerade Jusek ett frukosseminarium om mätbarhet och jämförbarhet i den högre utbildningen. Den 1 mars hade vi ett annat seminarium om vad som är kvalitet i den högre utbildningen och det följdes idag upp av seminariet Är Högskolan Kristianstad bättre än Stockholms universitet? I publiken återfanns personer från Högskoleverket, Verket för högskoleservice, utbildningsdepartementet och Saco, dessutom ”trendade” Jusek på Twitter under seminariets gång.

Mycket av diskussionerna kom att handla om vad som är viktigt att mäta och för vem. Panelen verkade överens om att det inte är helt lätt att mäta kvalitet, inte enbart pga metodologiska utmaningar utan också för syftet med mätningarna skiljer sig så vida åt.

Seminariet blev fullsatt och en del valde att se seminariet via vår webbsändning. Seminariet går också att se i efterhand på www.bambuser.com sök på Jusek så hittar ni morgonens och andra äldre seminarier.

Deltog i paneldebatten gör:

Thorsten Nybom (Urank) http://www.urank.se/

Martin Ahlquist chefredaktör tidningen Fokus

Magnus Gunnarsson (SUHF) – rankingexpert på Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Johannes Hultberg/Per Jacobsson – studenterna bakom http://universitetsranking.blogg.se/

P.S läs Henrik Berggrens krönika i DN D.S