En återvändsgränd?

I dagens metro kan vi läsa att de gymnasiala yrkesskolorna har tappat så mycket som 40 procent av sina sökande till utbildningen. Orsaken till detta stora tapp tros vara att många studenter är rädda att de inte ska få behörighet att läsa vidare på högskola och därför komma in i en återvändsgränd. Dessa farhågor gäller inte blott för gymnasiestudenter utan kan även appliceras på studenter på högskolenivå när vi diskuterar en mer spetsinriktad utbildning. För vad händer men den student som efter en avslutat utbildning inser att det hen har valt att studera inte kanske var just det hen ville hålla på med, eller än värre det kanske inte finns lediga jobb att tillgå där. Har vi då inte skapat en återvändsgränd även för högskolestudenterna?

Och i fall det var någon som noterade det så har jag valt att skriva detta inlägg i ”könsneutraltläge” genom att tillämpa ”hen”. Detta i ett försök att hänga med i utvecklingen.