Studentmedarbetare ett vinnande koncept?

I onsdags hade jag äran att delta i Jusek och Almegas seminarium om studentmedarbetare. För det första vill jag säga att som studiepolitiskt intresserad är jag glad för den uppmärksamhet som denna diskussion fått i media. Allt som belyser de problem som finns vid övergången mellan studier och arbete för våra medlemmar är av godo. Efter att seminariet var avslutat stod jag kvar och pratade lite med en av de andra paneldeltagarna. En sak som kom upp i detta samtal var vilken prioritering som politiskt läggs på just denna fråga om steget mellan studier och yrkesliv. Koncensus var att det problem vi har med att få kvalificerade jobb ses lite såsom ett lyxproblem i jämförelse med alla de som saknar gymnasiekompetens och inte får något jobb alls. Självfallet ser jag poängen i ett sådant resonemang men jag delar det inte. För att den student som lagt 5 år av sitt liv, tagit studielån och avstått från lika många år av lön och löneökning, är det mycket mer än ett lyxproblem att inte få jobba med det som han eller hon utbildat sig till. Det är därför som jag ser detta med studentmedarbetare såsom en steg i rätt riktning. För genom studentmedarbetarskapet ges studenter med eller utan tidigare kontakter en möjlighet att skapa sig en bro över till det kvalificerade jobbet som hägrar där på andra sidan.